Informacje organizacyjne

Kursy będą odbywały się w salach A13, A14 oraz laboratoriach fizyki na Wydziale Mechanicznym (ze względu na remont dojście do sal wykładowych może być od strony kampusu).
Kursy odbywają się w dniach 16.09-27.09, BEZ weekendów.
Grafik kursów znajduje się na naszej stronie www.kursyumg.pl oraz został rozesłany mailowo.
W dniu 16.09.2017 zajęcia rozpoczną się o 8.00 krótkim spotkaniem organizacyjnym na Auli Uniwersytetu Morskiego na przy ul. Morskiej 81 -87 (Aula na wprost wejścia głównego). Następie grupa przejdzie na salę wykładową.
Podział na grupy laboratoryjne odbędzie na pierwszych zajęciach wykładowych.
Osoby zapisane tylko na matematykę zapraszamy na godz. 11.50 na hol przy wejściu głównym do Uniwersytetu.

Prosimy o punktualność na zajęciach. Na kursy należy zabrać coś do pisania i
notowania oraz kalkulator.
Prowadzący zajęcia:
matematyka – dr inż. Ewa Dąbrowska
fizyka – mgr inż. Jolanta Kamińska oraz dr Katarzyna Boniewicz- Szmyt

Jeśli  mają Państwo, jeszcze pytania to zachęcam do kontaktu, na adres biuro@kursyumg.pl lub telefonicznie 733193384